WAT KOST VISIE?

Het onderzoek kan worden opgebouwd uit 3 onderdelen:

  • 1) Door meetbaar te maken hoe je naar jezelf kijkt
  • 2) Door meetbaar te maken hoe er naar je gekeken wordt
  • 3) Door deze twee percepties dichter bij elkaar te brengen

Deel 1:

Kosten: 950,-

Deel 2:

Kosten: vanaf 2000,-

Deel 3:

Kosten: 850,-