Deel 1

Wat betekent het voor jou als jij in een paar zinnen kunt duidelijk maken wat jouw organisatie betekent voor anderen?

In deze sessie maken we de gewenste identiteit van jouw organisatie meetbaar in termen van kennis, houding en gedrag. Dit doen we middels zogenoemde kernwaarden. Kernwaarden zijn belangrijk omdat ze richting geven en houvast bieden aan zowel klanten als medewerkers; ze laten zien waar jouw organisatie of team voor staat. Ze zijn het fundament waarop je bouwt. Door deze kernwaarden meetbaar te maken, maak je gelijk duidelijk wat anderen aan jou hebben: ze maken de waarden van de organisatie concreet; komen tegemoet aan de ‘what’s in it for me’ van (potentiële) klanten. Fijn voor hen en dus fijn voor jou.

Deel 2

Hoe belangrijk is een imago voor het succes van een organisatie of team?

We gaan het imago meten van jouw organisatie. Al naar gelang jouw behoefte, is dit imago onderzoek intern, extern of beiden. De uitkomsten van dit onderzoek geven een duidelijk beeld van hoe er naar je gekeken wordt; van de perceptie die anderen van jouw organisatie of team hebben. Deze ‘anderen’ kunnen leden zijn van andere teams, klanten, leveranciers, etc. Dit beeld wordt eveneens in kernwaarden uitgedrukt. Op deze manier leg je de mogelijkheden (of noodzakelijkheden) bloot waar je kunt optimaliseren om in lijn te komen met de essentie -de kernwaarden- van jouw organisatie. Zo bouw je solide voort op de fundamenten die je reeds gelegd hebt.

Deel 3

Wat gebeurt er als je de juiste boodschap op verkeerde wijze verstuurt?

We gaan alle communicatiemiddelen analyseren in verhouding tot de gewenste identiteit en het werkelijke imago. Op grond van deze analyse adviseren wij over hoe het eventuele gat hiertussen te dichten valt: hoe onderneming en doelgroep nader tot elkaar komen. Middels het juiste gebruik van de juiste communicatiemiddelen zorg jij er namelijk voor dat het imago van jouw organisatie in het verlengde komt te liggen van de gewenste identiteit. Het stelt jou in staat om te kunnen voorzien in de behoefte van zowel jouw doelgroep als die van jouw organisatie. De kracht zit ’em onder andere in de versterkende werking van de diverse middelen: de som der delen. Zo bouwen we een effectieve doelgroepbenaderingsstrategie.